Virksomhedsoplysninger: 
Virksomhedens navn: ART COPENHAGEN
CVR-nr.: DK 26670608
Adresse: Industrivej 1, 7120 Vejle Ø
E-mail: info@artcopenhagen.com
Tlf: +45 30731218

Levering (Danmark):
Levering ved køb under 500 kr påligges et forsendelsesgebyr på 50 kr pr. ordre. Alle ordre over 500,00 er frit leveret.

Vores leveringstid er 2 - 5 Hverdage på flg. produktgrupper: 
Plakater / Rammer / Circle Art / Poster Board

Leveringstiden på vore malerier er ca. 4 uger
Alle malerier er unikke og håndmalede af danske kunstnere.

Når din ordre er klar, sender vi den med den valgte eksportør. Du vil blive nærmere informeret ang. leveringstidspunktet når varen afsendes.

Levering (Europa uden for Danmark):
Levering påligges et forsendelsesgebyr på afhængigt af modtagerland.

Vores leveringstid er 3 - 6 Hverdage på flg. produktgrupper: 
Plakater / Rammer / Circle Art / Poster Board

Leveringstiden på vore malerier er ca. 4 uger
Alle malerier er unikke og håndmalede af danske kunstnere.

Når din ordre er klar, sender vi den med den valgte eksportør. Du vil blive nærmere informeret ang. leveringstidspunktet når varen afsendes.

Betaling: 
Hos ART COPENHAGEN modtager vi følgende betaling: Dankort, VisaDankort, Visa, Mastercard, ViaBill

Fortrydelsesret:
Fortrydelsesretten er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har modtaget varen. Leveres ordren af flere omgange er fortrydelsesfristen gældende fra dagen, hvor du modtager den sidste vare.

Hvis du vælger at returnere en vare, skal denne være i samme stand og mængde som ved modtagelsen. Ligeledes skal varen returneres i intakt og ubrudt original emballage. Varer der returneres skal altid ledsages af en kopi af din faktura. Når vi har modtaget varen retur og godkendt denne, vil købsprisen blive refunderet til din konto.

Det er gratis at returnere dine uønskede varer til ART COPENHAGEN. Skriv til info@artcopenhagen.com og oplys ordre nr. og hvilke varer det drejer sig om og du vil modtage en retur pakkelabel

Reklamationsret: 
Du har 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Såfremt du skulle være uheldig at modtage en beskadiget eller forkert vare i forhold til din bestilling, skal du reklamere inden rimelig tid, efter du har konstateret fejlen eller manglen. Reklamation over synlige fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles ART COPENHAGEN indenfor 2 uger efter at dette er opdaget. Varen kan efterfølgende returneres til reparation, ombytning eller eventuel kreditering efter aftale.

I forbindelse med reklamationer afholder ART COPENHAGEN returneringsomkostningerne i rimeligt omfang.

Returnering sker ved at sende varen til vores adresse eller aflevere varen personligt hos os. Ved personlig aflevering, skal der forudgående laves en aftale. Bemærk vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Fyldestgørende information skal følge pakken, eksempelvis kopi af faktura. 

Returadresse: 
ART 
COPENHAGEN
Industrivej 1
DK-7120 Vejle Ø.

Terms and Conditions

Company details:
Company name:
ART COPENHAGEN
CRN no.: DK
26670608
Address:
Industrivej 1, 7120 Vejle Ø
Email: info@artcopenhagen.com
Tel: +45 3073 1218

Delivery (Europe outside Denmark):
All prices are in DKK
(SE)
= 125,00 / +1000,00 FREE
(DE) = 125,00 / +1500,00 FREE
(NL) = 125,00 / +1500,00 FREE
(IT) = 200,00 / +2000,00 FREE
(ES) = 250,00 / +2000,00 FREE
(AU) = 150,00 / +1500,00 FREE
(FR) = 150,00 / +1500,00 FREE
(UK) = 150,00 / +1500,00 FREE

Our delivery time is 3 - 6 business days on the following product groups:
Posters / Frames / Circle Art / Poster Board

The delivery time on our handmade paintings is approx. 4 weeks.
All paintings are unique and hand-painted by Danish artists.

When your order is ready, we will send it with the selected shipping method. You will be informed regarding the delivery time when the item is dispatched.

Delivery (Denmark):
Delivery on purchases under 500,00 DKK is subject to a shipping fee of 50,00 DKK. per order. All orders over 500,00 are delivered with no shipping fee.

Our delivery time is 2 - 5 business days on the following product groups:
Posters / Frames / Circle Art / Poster Board

The delivery time on our handmade paintings is approx. 4 weeks.
All paintings are unique and hand-painted by Danish artists.

When your order is ready, we will send it with the selected shipping method. You will be informed regarding the delivery time when the item is dispatched.

Payment:
At ART COPENHAGEN we receive the following payment: Dankort, VisaDankort, Visa, Mastercard, ViaBill.

Returns:
You may cancel you order within 14 days of your purchase. The deadline is calculated from the day you received the item. If the order is delivered partly, the withdrawal deadline applies from the day you receive the last item.

If you choose to return a product, it must be in the same condition and quantity as on receipt. Similarly, the item must be returned in intact and unbroken original packaging. Goods returned must always be accompanied by a copy of your invoice. Once we have received the goods returned and approved, the purchase price will be refunded to your bank account.

We offer free shipping for return of items to ART COPENHAGEN. Write to info@artcopenhagen.com stating the relevant order no. and item information and you will receive a return packaging slip for the return shipment. Please note sufficient information must follow the return package, for example a copy of the invoice.

Warranty:
You have a 2 year warranty under the Buying Act. If you are unlucky to receive a damaged or incorrect item in relation to your order, you must respond within a reasonable time after you have found the error or defect. Complaints about visible defects and deficiencies that should be discovered by usual examination of the goods must be notified to ART COPENHAGEN within 2 weeks after this has been discovered. The goods can subsequently be returned for repair, exchange or any credit according to agreement.

In connection with complaints, ART COPENHAGEN holds the return costs to a reasonable extent.

Returns are done by sending the goods to our address or delivering the goods to us personally. In case of personal delivery, an agreement must be made beforehand. Sufficient information must follow the package, for example a copy of the invoice.

Return address:
ART COPENHAGEN
Industrivej 1
DK-7120 Vejle Ø.